اول هر ماه در این صفحه لیست برندگان قرعه کشی اعلام می شود.